ماشین سی ان سی یا دستگاه کنترل رقمی، دستگاهی است که توسط کامپیوتر عملیات انجام می دهگرچه گرچه شکل دستگاه تراش سی ان سی شبیه به دستگاه های قدیمی تراش است، اما جزو دستگاه های کنترل رقمی یا سی ان سی محسوب می شود. دستگاه تراش سی ان سی نیز باید توسط متخصص کنترل شود، اما برخلاف گذشته کار با آن بسیار راحت تر شده است

و این دستگاه می تواند در مدت کمی انواع تراش سی ان سی را بر روی مواد مختلف انجام دهد. این دستگاه می تواند به راحتی انواع برش، سوراخ کاری و تراش سی ان سی را روی مواد مختلفی مانند چوب، فلزات و پلاستیک انجام دهد.گرچه شکل دستگاه تراش سی ان سی شبیه به دستگاه های قدیمی تراش است، اما جزو دستگاه های کنترل رقمی یا سی ان سی محسوب می شود. دستگاه تراش سی ان سی نیز باید توسط متخصص کنترل شود، اما برخلاف گذشته کار با آن بسیار راحت تر شده است و این دستگاه می تواند در مدت کمی انواع تراش سی ان سی را بر روی مواد مختلف انجام دهد. این دستگاه می تواند به راحتی انواع برش، سوراخ کاری و تراش سی ان سی را روی مواد مختلفی مانند چوب، فلزات و پلاستیک انجام دهد.گرچه شکل دستگاه تراش سی ان سی شبیه به دستگاه های قدیمی تراش است، اما جزو دستگاه های کنترل رقمی یا سی ان سی محسوب می شود. دستگاه تراش سی ان سی نیز باید توسط متخصص کنترل شود، اما برخلاف گذشته کار با آن بسیار راحت تر شده است و این دستگاه می تواند در مدت کمی انواع تراش سی ان سی را بر روی مواد مختلف انجام دهد. این دستگاه می تواند به راحتی انواع برش، سوراخ کاری و تراش سی ان سی را روی مواد مختلفی مانند چوب، فلزات و پلاستیک انجام دهد.

Read magazines online free

افراد آنلاین

ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم